KARTA

KLUBOWICZA ROCK'69

Kup swoją kartę i dołącz do rockowego grona przyjaciół klubu Rock'69! 

Razem z kartą otrzymasz oryginalną koszulką klubową! 

Limitowane, numerowane karty są dostępne w klubie! 

 

REGULAMIN

 

 

1. Karta Klubowa jest własnością Klubu ROCK'69

2. Karty Klubowe przyznawane są stałym klientom. Osoby zainteresowane otrzymaniem Karty powinny zgłosić się do właściciela Klubu. 


3. Karta Klubowa jest płatna i wydawana jest osobom, które skończyły 18 lat.


4. Karta Klubowa jest ważna wraz z dokumentem tożsamości.


5. Karta Klubowa jest imienna i może się nią posługiwać tylko okaziciel. Karty nie można odstąpić, odsprzedać ani przekazać innej osobie.

6. Karta Klubowa upoważnia do:

  • uczestnictwo w koncertach ( w drodze losowania) organizowanych przez klub ROCK'69

  • darmowe wejściówki ( w drodze losowania) na imprezy  od partnerów klubu

  • darmowej rezerwacji stolika lub sali

  • mailowa lub sms-owa rezerwacja biletów na koncerty organizowane przez klub po cenie przedsprzedaży

  • rabat 5% na jednorazowe zakupy w klubie ROCK'69 powyżej kwoty 100 PLN

  • specjalne promocje na produkty tylko dla właścicieli kart

     

Rabaty nie sumują się.

 

7. Posiadacza karty obowiązuje regulamin klubu, którego warunki znajdują się na stronie internetowej www.rock69.pl

8. Klub ROCK'69 zastrzega sobie prawo do odmowy wydania Karty Klubowej bez podania przyczyny.


9. Klub ROCK'69 zastrzega sobie prawo do zmiany zasad wydawania Kart Klubowych.


10. Pracownik lub właściciel klubu ma prawo sprawdzić tożsamość właściciela Karty Klubowej.

11. Karta zachowuje ważność do chwili jej unieważnienia. Właściciel karty ma prawo unieważnić kartę w przypadku zmiany lub rezygnacji z prowadzenia programu lojalnościowego, nie wcześniej niż 12 miesięcy od wydania karty.

12. W  sytuacjach, kiedy właściciel karty lub osoba towarzysząca są pod wyraźnym wpływem alkoholu, zachowują się niezgodnie z prawem lub dobrymi obyczajami zachowania, się agresywni lub nie stosują się do regulaminu obowiązującego w ROCK'69, klub zastrzega sobie prawo do odebrania karty.

13. W razie utraty karty wydanie karty zastępczej płatne jest w wysokości 50 zł. Posiadacz karty jest zobowiązany do zawiadomienia właściciela karty o jej utracie( zgubieniu, kradzieży itp).

14. Posiadacz Karty Klubowej wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych ( z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa danych określonych w ustawie) do celów promocyjnych,marketingowych/reklamowych i do otrzymywania newslettera przez właściciela karty. Jednocześnie ma prawo wglądu do danych/ poprawiania ich za pośrednictwem właściciela klubu.